ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

Το αλκοόλ είναι ένα ναρκωτικό.

Υπάγεται στην κατηγορία των κατασταλτικών που σημαίνει ότι επιβραδύνει ζωτικές λειτουργίες με αποτέλεσμα μπερδεμένη ομιλία, ασταθή κίνηση, διαταραγμένες αισθήσεις και ανικανότητα για γρήγορες αντιδράσεις.

Όσο για τον τρόπο που επηρεάζει τη διάνοια γίνεται ευκολότερα αντιληπτό ως ένα ναρκωτικό που μειώνει την ικανότητα του ατόμου να σκέπτεται λογικά και διαστρεβλώνει την κρίση του. Ανάλογα με την ποσότητα που έχει ληφθεί και τη φυσική κατάσταση του ατόμου το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, εμετό, διάρροια, πονοκέφαλο, δυσκολία στην αναπνοή, ελλιπή κρίση, αναιμία, αμνησία και απώλεια αισθήσεων.

Μάθετε γιατί το να μη θεωρείται το αλκοόλ ως ναρκωτικό αποτελεί μοιραίο σφάλμα. Μάθετε τα δεδομένα.

Ζητήστε το δικό σας ΔΩΡΕΑΝ αντίτυπο από το βιβλιαράκι, Η Αλήθεια για το Αλκοόλ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΣΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε το ΔΩΡΕΑΝ βιβλιαράκι σας.

[?]