Κουίζ για το LSD

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις