Η Αλήθεια για τα Συνθετικά Ναρκωτικά

Μέσα από αυτό το διαδραστικό μάθημα θα μάθετε την αλήθεια για τα συνθετικά ναρκωτικά και τον λόγο που –ανεξάρτητα από το τι σας λένε οι άνθρωποι– δεν είναι φυσικά, ασφαλή ή νόμιμα. Θα τα ακούσετε απευθείας από πρώην χρήστες που βίωσαν τις σοβαρές επιπτώσεις των συνθετικών ναρκωτικών.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε:

  • Ποια τοξικά και χημικά συστατικά χρησιμοποιούνται στα συνθετικά ναρκωτικά
  • Ποια είναι τα πιο κοινά ονόματα και μορφές συνθετικών ναρκωτικών
  • Πώς τα συνθετικά μπορούν να επηρεάσουν ένα άτομο βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Επισκόπηση του Μαθήματος

Διαβάστε