Η Αλήθεια για το Αλκοόλ

Μέσα από αυτό το διαδραστικό μάθημα θα μάθετε την αλήθεια για το αλκοόλ. Λάβετε τα ειλικρινή δεδομένα για το αλκοόλ στις διάφορες μορφές του από εκείνους που ξεπέρασαν τον εθισμό.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε:

  • Πώς το αλκοόλ επηρεάζει το σώμα
  • Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αλκοόλ
  • Την ιστορία του αλκοόλ

Επισκόπηση του Μαθήματος

Διαβάστε