Η Αλήθεια για τα Συνθετικά Ναρκωτικά

Μέσα από αυτό το διαδραστικό μάθημα θα μάθετε την αλήθεια για τα συνθετικά ναρκωτικά και τον λόγο που –ανεξάρτητα από το τι σας λένε οι άνθρωποι– δεν είναι φυσικά, ασφαλή ή νόμιμα. Θα τα ακούσετε απευθείας από πρώην χρήστες που βίωσαν τις σοβαρές επιπτώσεις των συνθετικών ναρκωτικών.