Ίδρυμα για Έναν
Κόσμο χωρίς Ναρκωτικά
Υπόσχεση

Εγώ ο/η (Ονοματεπώνυμο) δια της παρούσης εκφράζω την ανησυχία μου για το αυξανόμενο πρόβλημα των ναρκωτικών ανάμεσα στους κατοίκους του/της (πόλη ή περιοχή) και δεσµεύομαι να υποστηρίξω το πρόγραµα και συµφωνώ να µιλήσω δηµόσια, όποτε είναι αυτό δυνατό, και να ενθαρρύνω τους νέους ανθρώπους να µάθουν την αλήθεια για τα ναρκωτικά και να πάρουν τη δική τους απόφαση να ζήσουν χωρίς αυτά.

Επιπλέον ζητώ από εκλεγµένους επισήµους σε θέσεις επιρροής να µας υποστηρίξουν για µια αποτελεσµατική εκπαίδευση κατά των ναρκωτικών που θα δώσει στους νέους ανθρώπους τα αληθινά δεδοµένα σχετικά µε τα ναρκωτικά.

Υπόσχομαι!