Κουίζ για το Αλκοόλ

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις