Η Αλήθεια για το Αλκοόλ

Μέσα από αυτό το διαδραστικό μάθημα θα μάθετε την αλήθεια για το αλκοόλ. Λάβετε τα ειλικρινή δεδομένα για το αλκοόλ στις διάφορες μορφές του από εκείνους που ξεπέρασαν τον εθισμό.