Η Αλήθεια για το Έκσταση

Μέσα από αυτό το διαδραστικό μάθημα θα μάθετε την αλήθεια για το Έκσταση. Θα μάθετε τα ειλικρινή δεδομένα σχετικά με αυτό το ναρκωτικό των σχεδιαστών από ανθρώπους που έχουν κάνει χρήση του.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε:

  • Γιατί η χρήση του Έκσταση είναι γνωστή ως ο «χορός με τον θάνατο»
  • Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του Έκσταση
  • Η προέλευση του Έκσταση και η χρήση του στον ψυχολογικό πόλεμο του Στρατού των ΗΠΑ

Επισκόπηση του Μαθήματος

Διαβάστε