Κουίζ για την Ηρωίνη

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις